Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Древлеправославная
Поморская Церковь Литвы

Официальный сайт ДПЦ Литвы

Благодарность Аникщяйскому районному самоуправлению

24/10/2023 (по старому стилю 10/11/2023)

 Gerbiamoji Anykščių rajono savivaldybe,

 Norėtume Jums išreikšti nuoširdžią padėką už Jūsų paramą mūsų religinei bendruomenei. Jūsų dosnumas ir rūpestingumas mums yra labai svarbūs ir vertinami.

 Savivaldybės suteikti 3400 (trys tūkstančiai keturi šimtai) Eur paramos iš 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonės Nr. 1.1.4.05 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ projekto „Girelės sentikių religinės bendruomenės cerkvės pamatų tvarkymo projekto rengimas ir pamatų architektūriniai tyrimai“ mums leidžia tęsti veiklą ir užtikrinti, kad sentikių religinės bendruomenės nariai gautų reikiamą dvasinę ir socialinę paramą. Jūsų finansinės ir logistinės pastangos padeda mums organizuoti renginius, užtikrinti sentikių šventovių priežiūrą ir palaikyti sentikių bendruomenės veiklą.

 Taip pat norėtume pabrėžti, jog parama turi didelę reikšmę ir Anykščių bendruomenei. Jūsų veiksmai skatina solidarumą, toleranciją ir bendradarbiavimą tarp skirtingų religinių bendruomenių, prisideda prie Anykščių rajono harmonijos ir gerovės.

 Mes esame dėkingi už Jūsų pastangas ir tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau bus sėkmingas ir naudingas abiem pusėms.

 Su pagarba

 Lietuvos Sentikių Bažnyčia ir Girelės sentikių religinė bendruomenė